ebrev ‌ E-post   peal.se © 2015

FLEXIBILITET - FUNKTIONALITET - KAPACITET
 
dosering

mikrodos
Dosering

PEAL har byggt flera typer av vågsystem med olika typer av dosering. För att uppnå perfekt dosering gång på gång vill det till att systemet är repetitivt. I regel är det väldigt stor variation på materialet i blandningen. Det har olika luftinnehåll, densitet, slitande egenskaper, osv. Det ställer krav på att systemet är flexibelt och går att utrusta med olika matare och hjälpmedel.

Ni får förmodligen materialen i allt från bulk, storsäck och småsäck. PEAL har lösningen på dessa problem.

Vi kan dosera med.
- Spjäll
- Skruvar
- Mikrodoserare 
- Band
- Cellmatare
- Vibrationsmatare

 HETA PRODUKTER 
flowbow cellmatare Mikrodosering  säkerhetsfilter

FLOWBOW
Slitagefri rörböj

Cellmatare
Matare för din siloapplikation

Mikrodosering
Dosering för alla kapaciteter.

VCP säkerhetsventil
Silosäkerhet, löser ut när inblåsningstrycket blir för högt.

PEAL AB
Garnisonsgatan 11 • 254 66 Helsingborg
Tel +46 (0) 42 151470 • Fax +46 (0) 42 201959
e:mail bagging@peal.se