ebrev ‌ E-post   peal.se © 2015

FLEXIBILITET - FUNKTIONALITET - KAPACITET
 
flowbow FLOWBOW Rörböj

Användningsområde

FLOWBOW används framför allt vid inblåsning av material till silor. Materialet skall vara torrt och icke klumpbildande. Flow-Bow kan användas till de flesta material oavsett de är pulverformiga, spetsiga eller starkt slitande som till exempel kvartssand, cement, djurfoder, eldfasta material, fröer, glas, kemikalier, kol, metallpulver, mineraler, sand, torrbruk utsäde etcetera. Rörböjen är tillverkad i gjutjärn.

För användning inom livsmedelsindustrin kan Flowbow böjen levereras i ädelstål (1.4408).

Funktionssätt

Insidan av böjen är utformad på så sätt att det första materialet lägger sig som en kudde i böjen. Efterföljande material kommer sedan i huvudsak att slita på sig själv istället för på böjen. För att kompensera för det minimala slitage som uppkommer när materialkudden kontinuerligt byts ut, är böjen försedd med extra slitskydd på dessa ställen. Materialkudden blåses helt ut i slutet av inblåsningen. Vid mjuka bulkgods som till exempel marmor, där morsehårdheten är under tre, kan materialkorn som hamnar i materialkudden, falla isär.  

flowbowsnitt FLOWBOW Genomskärning

Bilden till vänster visar hur en Flowbow böj är uppbyggd. Godset är tjockare på vissa platser där slitaget är något högre. De röda kulorna visar hur materialet sliter på sig själv vid pneumatisk transport genom böjen.

 HETA PRODUKTER 
flowbow cellmatare silotoppfilter säkerhetsfilter

FLOWBOW
Slitagefri rörböj

Cellmatare
Matare för din siloapplikation

Silotoppfilter
24 kvm filteryta.

VCP säkerhetsventil
Silosäkerhet, löser ut när inblåsningstrycket blir för högt.

PEAL AB
Garnisonsgatan 11 • 254 66 Helsingborg
Tel +46 (0) 42 151470 • Fax +46 (0) 42 201959
e:mail bagging@peal.se