ebrev ‌ E-post   peal.se © 2015

FLEXIBILITET - FUNKTIONALITET - KAPACITET
 
säcktömmare Säcktömmare SBB
Säcktömmare för storsäck. Moduluppbyggd säcktömmare för processindustrin. Hanterar säckar med återförslutning. Kan förses med knivkors för säckspräckning. Vibrator och "säckmassage" som tillbehör.

sp3 Storsäckstömmare SP3
Storsäckstömmare med inbyggd säckkninv och dammtätning. Lock för stängning av behållaren. Rymd 1650 liter

sp3 Storsäckstömmare SP3 med höjbara ben
Säcktömmare med inbyggd säckkninv och dammtätning. Lock för stängning av behållaren. Rymd 1850 liter

omlastning bulkbil Omlastningsenhet från storsäck till bulkbil.
Säcktömmare med inbyggd säckkninv och dammtätning. Lock för stängning av behållaren. Rymd 1850 liter. Utrustad med skruvtranspor Ø300mm. Allt monterat på mobil ram för enkel flyttnign vid behov.

säcktömmare Småsäckstömmare RSM
Småsäckstömmare RSM är en manuell säcktömmare. I tömmaren finns ettt galler med kniv på där man spräcker säcken för tömning. Enheten går att få med eller utan filter för dammfri hantering av produkter. På tömmarens utlopp kan man montera någon typ av pulvertransportör.

säcktömmare Säcktömmare Kundanpassad
Kundanpassade lösningar är vår specialitet.
Enheten på bilden tömmer asfalt till förpackning.

säckkomprimator Säckkomprimator COM
COM är en komprimator framtagen för att minimera volymen på använt emballage. Det är en smidig och kompakt enhet. Direktmonterad kuggväxeldrift på enheten

 HETA PRODUKTER 
flowbow cellmatare Mikrodosering  säkerhetsfilter

FLOWBOW
Slitagefri rörböj

Cellmatare
Matare för din siloapplikation

Mikrodosering
Dosering för alla kapaciteter.

VCP säkerhetsventil
Silosäkerhet, löser ut när inblåsningstrycket blir för högt.

PEAL AB
Garnisonsgatan 11 • 254 66 Helsingborg
Tel +46 (0) 42 151470 • Fax +46 (0) 42 201959
e:mail bagging@peal.se