ebrev ‌ E-post   peal.se © 2015

FLEXIBILITET - FUNKTIONALITET - KAPACITET
 
Säkerhetsventil VCP

Tryckutjämningsspjäll är den sista säkerhetsåtgärden för att undvika att silor exploderar vid övertryck eller imploderar vid undertryck.

- Har två fjäderbelastade skivor
- En mindre skiva som släpper in luft vid -0,005 bar
- En större skiva som släpper ut luft vid +0,03 bar

  


Säkerhetsventil VHS

- Ett dubbelverkande elastiskt membran kompenserar kontinuerligt trycket i silon
- Motviktsbelastad skiva släpper in luft vid -0,005 bar och luft vid +0,03 bar
- Utgående luft lämnar via kanal som kan anslutas till utsug. På så sätt kan utsläpp i miljön undvikas. 

 HETA PRODUKTER 
flowbow cellmatare silotoppfilter säkerhetsfilter

FLOWBOW
Slitagefri rörböj

Cellmatare
Matare för din siloapplikation

Silotoppfilter
24 kvm filteryta.

VCP säkerhetsventil
Silosäkerhet, löser ut när inblåsningstrycket blir för högt.

PEAL AB
Garnisonsgatan 11 • 254 66 Helsingborg
Tel +46 (0) 42 151470 • Fax +46 (0) 42 201959
e:mail bagging@peal.se